Beløb til administration 2017

 

Odense maj 2017Til Folkeuniversitetskomitéerne,


Beløb til administration 2017


I forlængelse af den igangværende ændring af Folkeuniversitetets struktur har Folkeuniversitetsnævnet besluttet at uddele hele den henstående pulje af ”frimærkepenge” til komitéerne (det direkte statslige administrationstilskud).


Tilskuddet har de senere år ligget på 87.000 kr., fordelt efter den fordelingsnøgle, som bygger på den gennemsnitlige aktivitet i hver enkelt komité de seneste 3 år. Beløbet har imidlertid aldrig været brugt op, fordi ikke alle komitéer har søgt om tilskud, så puljen rummer nu i alt 170.000 kr. Reglerne for tildeling er uændrede, men det beløb, som hver enkelt komité kan søge om, er altså næsten fordoblet.

Administrationstilskuddets størrelse til hver enkelt komité fremgår af den vedlagte oversigt, der viser den gennemsnitlige aktivitet over 3 år i hver komité samt det statslige tilskud som er til rådighed for komitéen i 2017.

Ansøgningsskemaet og oversigten er placeret på vores hjemmeside under linket ”For Komitéer”. Skemaet udfyldes og indsendes via hjemmesiden.

Bilag (regninger for afholdte udgifter til programfremstilling, porto, annoncer m.v. i 2017) kan scannes ind og sendes pr. mail eller pr. post. Originalbilagene skal altid gemmes hos jer for det tilfælde, at revisionen ønsker at se dem.

Ansøgninger kan indsendes i hele 2017. Husk at anføre kontonummer på skemaet, så pengene kan overføres til jeres bank/sparekasse.


I ønskes alle et godt FU-arbejdsår. Spørgsmål og kommentarer er altid velkomne på tlf. 65 50 27 27 eller pr. mail sei@fu.dk
.

Følg Folkeuniversitetets landsdækkende hjemmeside www.folkeuniversitetet.dk for lokale og nationale nyheder, informationer m.v.Med venlig hilsen


Søren Eigaard
rektor


[ Oversigt over tildelte midler pr. komite 2017 ]

[
Ansøgningsskema ]

Ny viden i hele Nordjylland

Folkeuniversitetet i Aalborg
Indsigt, udvikling og oplevelser!

Folkeuniversitetet i Nordjylland tilbyder hvert år en perlerække af gode tilbud. Mød os i Aalborg og landsdelens mange komiteer; fra Skagen i nord til Hobro i syd.
Du kan altid finde en opdateret oversigt over arrangementerne i programmet, der udsendes i januar og august.

Se www.fuaalborg.dk der er opdateret med de mange tilbud.

Tilmeld dig Københavns forårsprogram

Folkeuniversitetet i København


Hjerneforskning, kalkmalerier, Beethovens klaversonater og danmarkshistorie. Det er blot nogle få af de mange emner, du kan fordybe dig i til foråret, når vi blænder op for et nyt semester på Folkeuniversitetet i København.

Tilmeldingen er åben!