NYT FRA FOLKEUNIVERSITETSNÆVNET OG NÆVNSSEKRETARIATET NOVEMBER 2011

Folkeuniversitetsnævnets møde den 25. november 2011

Folkeuniversitetsnævnet godkendte enhedernes budgetter for 2012. Driftstilskuddet for 2012 er på 12.4 mio. kr.

Administrationstilskuddet for 2012 er på 2.8 mio. kr. Folkeuniversitetsnævnet vedtog en ny fordelingsnøgle, der gælder for de kommende 3 år frem til 2015:

1.       Der afsættes årligt et beløb til Folkeuniversitetsnævnet og Nævnssekretariatet. Beløbet vil i 2012 give et tilskud på 425.000 kr.

2.       Af restbeløbet afsættes 4 % som direkte administrationstilskud til komitéerne (”frimærkepenge”). Fordelingen er aktivitetsbestemt på baggrund af et gennemsnit af de seneste 3 års aktivitet. Beløbet er for 2012 på 95.000 kr.

3.       Der afsættes 48 % af restbeløbet til ligelig fordeling af grundtilskud til de 5 administrative enheder (Hovedstaden, Syddanmark, Midtjylland, Nordjylland og Komitéstyrelsen).

4.       Der afsættes 48 % af restbeløbet til en aktivitetsbestemt fordeling på grundlag af enhedernes gennemsnitlige aktivitet de seneste 3 år.

Folkeuniversitetsnævnet vedtog, at det beløb, som hvert år er til rest, når komitéernes ansøgninger om administrationstilskud er udbetalt, samles i en pulje, som kan yde økonomisk bistand til især nye komitéer.

Folkeuniversitetsnævnet noterede, at enhedernes forbrug til honorarer, rejseomkostninger m.v. vil overstige det i 2011 modtagne driftstilskud fra staten. Det betyder, at der i 2012 ikke vil være penge til Udviklingspuljen og dermed heller ikke penge til projekter, der dækkes via den pulje.

Folkeuniversitetsnævnet vedtog et regelsæt, hvor de enheder, som ikke overholder de vedtagne faglige retningslinier og kriterier, fradrages det statslige tilskud til den pågældende undervisning, herunder også tilskud til rejse m.v.                                                                                                                                                              I forlængelse af vedtagelsen nedsattes et Godkendelsesudvalg, der hvert halve år indstiller enhedernes undervisning til endelig godkendelse i Folkeuniversitetsnævnet.

Beslutningsreferat fra Folkeuniversitetsnævnets møde findes på hjemmesiden.

 

Sidste frist for komitéernes indsendelse af ansøgningsskema til direkte administrationstilskud

Skemaerne (+ bilag) til ansøgning om andel i komitéernes direkte administrationstilskud for 2011 (”frimærkepengene”) skal være Nævnssekretariatet i hænde senest fredag den 13. januar 2012. Ansøgninger modtaget efter denne dato kommer ikke i betragtning.

 

Regulering af komitéafgiften

Der finder en regulering af komitéafgiften sted i forbindelsen med en varslet honorarregulering pr. 1. april 2012. Reguleringen meldes ud til alle, når Nævnssekretariatet har modtaget besked om den.

 

Regnskaber 2011

Komitéerne skal som sædvanlig udarbejde og indsende regnskab for 2011 til den administrative enhed, som de er tilknyttet. Fristen for indsendelse er den 1. februar 2012. Regnskabsskema findes på hjemmesiden.

 

Komitéskift pr. 1. januar 2012

5 komitéer udnyttede muligheden for af skifte administrativ myndighed fra 1. januar 2012. Sorø skiftede fra Syddanmark til Hovedstadsregionen. Skagen fra Komitéstyrelsen til Nordjylland, Haderslev fra Komitéstyrelsen til Syddanmark, Herning fra Komitéstyrelsen til Midtjylland og Vestegnen (Rødovre) fra Komitéstyrelsen til Hovedstadsregionen.

 

ALLE I FOLKEUNIVERSITETET ØNSKES EN GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR MED TAK FOR DET GODE ARBEJDE I 2011

Søren Eigaard

 

Ny viden i hele Nordjylland

Folkeuniversitetet i Aalborg
Indsigt, udvikling og oplevelser!

Folkeuniversitetet i Nordjylland tilbyder hvert år en perlerække af gode tilbud. Mød os i Aalborg og landsdelens mange komiteer; fra Skagen i nord til Hobro i syd.
Du kan altid finde en opdateret oversigt over arrangementerne i programmet, der udsendes i januar og august.

Se www.fuaalborg.dk der er opdateret med de mange tilbud.

Tilmeld dig Københavns forårsprogram

Folkeuniversitetet i København


Hjerneforskning, kalkmalerier, Beethovens klaversonater og danmarkshistorie. Det er blot nogle få af de mange emner, du kan fordybe dig i til foråret, når vi blænder op for et nyt semester på Folkeuniversitetet i København.

Tilmeldingen er åben!