Nyt fra Folkeuniversitetsnævnet og nævnssekretariatet - Oktober 2011

Møde i Folkeuniversitetsnævnet den 23. september 2011

På årets 3. møde godkendte Folkeuniversitetsnævnet enhedernes halvårsregnskaber og budgetter for 2011. 
Nævnet godkendte ligeledes undervisningen for 2011 – komitéernes forårsaktivitet og afdelingernes efterårsaktivitet. Der var enighed om, at de i 2008 vedtagne faglige retningslinier og kriterier fungerer udmærket.                                                                           

Folkeuniversitetsnævnet afholder den 9. november et arbejdsseminar med fokus på initiativer, som kan øge den landsdækkende aktivitet og vore deltagertal. Nævnet vil på seminaret endvidere drøfte tiltag, som kan være med til at profilere Folkeuniversitetet lokalt, nationalt og internationalt.

Beslutningsreferat fra nævnsmødet findes på hjemmesiden.

Årets 4. og sidste nævnsmøde afholdes i København fredag den 25. november.

Hjemmesiden

Der arbejdes videre med den fælles hjemmeside. Komitéerne opfordres fortsat til så hurtigt som muligt at få indtastet de aktuelle programmer, så Folkeuniversitetets landsdækkende aktiviteter præsenteres bedst muligt.

Teknikken lige nu kræver to gange indtastning af programmet for alle komitéer uanset deres tilhørsforhold. Det undersøges om processen kan ændres, så der kun skal tastes én gang. Den arbejdsmanual, der er udsendt til alle komitéer med vejledning i indtastning af programmerne, vil blive opdateret og gjort mere ”forbrugervenlig”. FU’s webmaster, Kristian Møller Andersen fra FU-Aalborg, opdaterer manualen, der udsendes pr. mail til alle komitéer.  Han sidder endvidere klar med gode råd og vejledning.

Folkeuniversitetet flytter til Kulturministeriet                                                                                                              

Regeringsskiftet fra V-K til S-SF-R betyder, at alt hvad der har med folkeoplysningsloven at gøre flyttes over i Kulturministeriet, hvor Uffe Elbæk (R) er ny minister. Det gælder også Folkeuniversitetet. Der er ikke kommet yderligere oplysninger om de praktiske konsekvenser af skiftet, men Nævnssekretariatet følger situationen og vil informere om udviklingen. FU-veteraner vil vide, at Folkeuniversitetet (og den øvrige folkeoplysning) i årene 1988-1993 også hørte til i Kulturministeriet.

Komitéernes tilknytningsforhold 2012-2013

Husk at sidste frist for en eventuel ændring af tilknytningsforholdet til en region eller Komitéstyrelsen er 31. oktober. Nævnssekretariatet udsendte skrivelse til alle komitéer i august.                              

Søren Eigaard

Ny viden i hele Nordjylland

Folkeuniversitetet i Aalborg
Indsigt, udvikling og oplevelser!

Folkeuniversitetet i Nordjylland tilbyder hvert år en perlerække af gode tilbud. Mød os i Aalborg og landsdelens mange komiteer; fra Skagen i nord til Hobro i syd.
Du kan altid finde en opdateret oversigt over arrangementerne i programmet, der udsendes i januar og august.

Se www.fuaalborg.dk der er opdateret med de mange tilbud.

Tilmeld dig Københavns forårsprogram

Folkeuniversitetet i København


Hjerneforskning, kalkmalerier, Beethovens klaversonater og danmarkshistorie. Det er blot nogle få af de mange emner, du kan fordybe dig i til foråret, når vi blænder op for et nyt semester på Folkeuniversitetet i København.

Tilmeldingen er åben!