Hvordan etableres en komité? – De 10 trin.

Folkeuniversitetet har 87 aktive komitéer spredt ud over landet. I modsætning til vore 4 afdelinger i København, Aarhus, Odense og Aalborg er fundamentet blandt komitéerne det frivillige foreningsarbejde, hvor lokale personer etablerer en komité og dermed forestår folkeuniversitetsarbejdet i et område.

Nye komitéer kan stadig etableres. Opstår der interesse for at etablere en komité i et nyt lokalområde, kan personkredsen bag initiativet henvende sig til Folkeuniversitetets Nævnssekretariat, som vil informere om mulighederne for at oprette en komité.

Kontakt folkeuniversitetsrektor Søren Eigaard via tlf. 6550 2727 /
sei@fu.dk
.


De 10 trin i oprettelsen af en folkeuniversitetskomité.

1.       Lokal interesse opstår for at iværksætte folkeuniversitetsaktivitet i et område, hvor der ikke er aktivitet.

2.       Kontakt til Folkeuniversitetets Nævnssekretariat, der informerer om mulighederne for at etablere en komité i det pågældende område. OBS! En komité er Folkeuniversitetets version af en lokal aftenskole eller en forening.

3.       Nævnssekretariatet giver vejledning i det praktiske arbejde med at etablere en komité; orientering om komitéernes placering i den overordnede FU-struktur; om komitéernes opbygning; om de faglige retningslinier og kriterier for FU-virksomheden; om muligheden for økonomisk tilskud til arbejdet og arrangementerne m.v.

4.       Afholdelse af et åbent, orienterende møde i lokalområdet, hvor lokale interessenter indbydes og informeres om initiativet. F.eks. forskellige lokale foreninger og offentlige institutioner såsom biblioteker.

5.       Komitéen etableres med nedsættelsen af en bestyrelse.

6.       Bestyrelsen udarbejder vedtægter for komitéen, f.eks. på baggrund af de minimumsvedtægter som er udarbejdet af Folkeuniversitetsnævnet (findes på andet sted på siden).

7.       Godkendte vedtægter betyder, at komitéen bliver en del af Folkeuniversitetet i Danmark.

8.       Komitéen vælger, hvilken administrativ enhed, den vil tilknyttes (en af de 4 regionale afdelinger eller Folkeuniversitetets Komitéstyrelse).

9.       Komitéen fastlægger sine første arrangementer (eller første program). Komitéen har løbende kontakt til den administrative enhed, som vejleder og godkender arrangementerne, der afholdes lokalt. Der betales en komitéafgift til den administrative enhed, der forestår kontakt til underviser, udarbejdelse af kontrakt, udbetaling af honorar m.v.

10.   Komitéen har hvert år mulighed for at modtage et mindre tilskud til administration (frimærker, annoncer, mødeudgifter m.v.) fra Folkeuniversitetet i Danmark, og komitéen er forpligtet til hvert år at indlevere årsregnskab til den enhed, den er tilknyttet.

 

 

Ny viden i hele Nordjylland

Folkeuniversitetet i Aalborg
Indsigt, udvikling og oplevelser!

Folkeuniversitetet i Nordjylland tilbyder hvert år en perlerække af gode tilbud. Mød os i Aalborg og landsdelens mange komiteer; fra Skagen i nord til Hobro i syd.
Du kan altid finde en opdateret oversigt over arrangementerne i programmet, der udsendes i januar og august.

Se www.fuaalborg.dk der er opdateret med de mange tilbud.

Tilmeld dig Københavns forårsprogram

Folkeuniversitetet i København


Hjerneforskning, kalkmalerier, Beethovens klaversonater og danmarkshistorie. Det er blot nogle få af de mange emner, du kan fordybe dig i til foråret, når vi blænder op for et nyt semester på Folkeuniversitetet i København.

Tilmeldingen er åben!