”Hvorfor taler vi dansk?” Reformationen og sproget

Arrangør: Randers Folkeuniversitet
Marita Akhøj Nielsen

Selvfølgelig taler vi dansk i Danmark, hvad ellers – vil de fleste nok sige. Måske er vi bange for den engelske indflydelse, men for alvor tror vi ikke, at der kan tales andet end dansk i vores land.
Men det er ingen selvfølge. For 500 år siden var dansk ét blandt flere sprog i Danmark. I kirken og blandt de lærde var latin enerådende. Mange af landets indbyggere havde ikke slet dansk som modersmål. De talte plattysk, norsk, islandsk eller færøsk. Plattysk stod meget stærkt. Det var handelssproget i hele Østersøområdet, og næsten alle danskere forstod plattysk. Så dansk var trængt. Men reformationen ændrede situationen. For Luther var alle kristne lige for Gud. Det var vigtigt, at alle kunne forstå, hvad kristendommen gik ud på. Derfor skulle bibelen oversættes til dansk, og der skulle synges danske salmer ved gudstjenesterne. På den måde blev Luthers 95 teser fra 1517 en af grundene til, at vi taler dansk i dag – selv om de var på latin og slet ikke handlede om sprog.


Marita Akhøj Nielsen er ledende redaktør i Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og redaktør for Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Hendes speciale er ældre dansk sprog og litteratur. Hun har udgivet en række bøger og artikler om middelalderens danske litteratur, om Anders Sørensen Vedel, Thomas Kingo, Leonora Christina og B.S. Ingemann. Hun har ledet flere større projekter, der har udgivet digitale tekster og ordbøger på nettet: gammeldanskordbog.dk, middelaldertekster.dk, kalkarsordbog.dk og mothsordbog.dk.


Randers Folkeuniversitet, FOF og Randers Bibliotek, højskoleforeningerne og Randers Amts Historiske Samfund og Kulturelt Samvirke
 
Holdnr.:
Tidspunkt: Lørdag 28.10
Adresse: Kammermusiksalen, Værket, Sven Dalsgaards Plads 1, 8900 Randers C
Pris: Kr. .-
Tilmelding: Ikke oplyst

Ny viden i hele Nordjylland

Folkeuniversitetet i Aalborg
Indsigt, udvikling og oplevelser! Folkeuniversitetet i Nordjylland tilbyder hvert år en perlerække af gode tilbud. Mød os i Aalborg og landsdelens mange komiteer; fra Skagen i nord til Hobro i syd.
Du kan altid finde en opdateret oversigt over arrangementerne i programmet, der udsendes i januar og august. Se www.fuaalborg.dk der er opdateret med de mange tilbud.