”Hvorfor fik man religionskrige efter reformationen og hvilke konsekvenser fik det”

Arrangør: Randers Folkeuniversitet
Gorm Harste

Da Martin Luther opslog sine 95 teser på kirkedøren i Wittenberg i 1517, var han ikke ene om at skabe et omfattende nybrud. Italieneren Niccoló Machiavelli skrev det berygtede værk om Fyrsten, som lagde grunden til den moderne magtstats kynisme. Claude Seyssel udgave et mere moderat værk om det franske monarki; reformatoren Erasmus af Rotterdam advarede i flere værker mod en for udiplomatisk religionskonflikt, der kunne føre til en helt ny type krige, og hans ven Thomas More skrev det grundlæggende værk om samfundsutopier. Ordene kunne trykkes og læses, uenighederne kunne opstå, og stridighederne viste sig næsten umulige at bilægge. Senere kompromisser fulgte, bla. med store konsekvenser for dansk statsdannelse. Samtidig var verden blevet global – man kunne sejle rundt om den og optrykke atlas. En ny verdensorden fulgte. Hvordan organiserede man den og er den stadig vores verdensorden?
Randers Folkeuniversitet, FOF, Randers Bibliotek, højskoleforeningerne, Randers Amts Historiske Samfund og Kulturelt Samvirke
 
Holdnr.:
Tidspunkt: Lørdag 28. oktober 2017 10.15-12.00
Adresse: Lørdag 28. oktober 2017
Pris: Kr. .-
Tilmelding: Ikke oplyst

Ny viden i hele Nordjylland

Folkeuniversitetet i Aalborg
Indsigt, udvikling og oplevelser! Folkeuniversitetet i Nordjylland tilbyder hvert år en perlerække af gode tilbud. Mød os i Aalborg og landsdelens mange komiteer; fra Skagen i nord til Hobro i syd.
Du kan altid finde en opdateret oversigt over arrangementerne i programmet, der udsendes i januar og august. Se www.fuaalborg.dk der er opdateret med de mange tilbud.